Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Vizuální styl Louskáčku 2012 Visual style of Louskacek 2012

Agentura
Lumír Kajnar
Klient
Art Directors Club Česká republika
Kategorie
K - Commerce Communication Design
Creative Director
Lumír Kajnar
Copywriter
Lumír Kajnar & Jitka Bret Srbová
Art Director
Lumír Kajnar
Illustrator
Lumír Kajnar
Ostatní
Project coordinators – Kateřina Hobrlandová & Edgar Horčic, Animator – Tomáš Hájek (ACE Postproducti
  • K00111

    All creatives in CR know Louskáček, yet most of them have only a vague knowledge of its process. So we based Louskáček 2012 campaign on information. Unique hand-drawn style and handwritten texts then changed hard data into amusing reading.

     

    Louskáček znají v ČR všichni kreativci. Přesto jich většina jen tuší, jak probíhá. Proto jsme celou kampaň pro Louskáček 2012 postavili na informacích. Náročný ruční styl kresby a ručně psané texty pak proměnily suchá data v zábavné čtení.