Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Náš internet je zdarma! Stejně jako láska tvojí mámy. Our internet is free! Just as your mum’s love.

Agentura
DDB Prague
Klient
Mobil.cz
Kategorie
Young Creative
Copywriter
Jan Hlavín
Art Director
Johana Kroftová
  • M01298

    Majority of our target group still lives at their parent’s household. They meticulously build their on-line image too. What happens when these two worlds collide? We show young „hacker‘s“ on-line self-representation being unwittingly disrupted by his caring mother. We are also looking for a connection between these two (mother’s love and internet) – both is unconditional and free. Because the best things in life come for free – and what is better than having a caring mother?

     

    Mnoho členů naší cílové skupiny stále bydlí u rodičů. Stejně tak si i pilně budují svojí on-line image. Co se stane, když se tyto dva světy střetnou? Message internetu zdarma dramatizujeme skrze komickou situaci, kdy mladému “hackerovi” starostlivá maminka nevědomky narušuje on-line sebereprezentaci. Zároveň zde (na maminčině lásce i internetu) hledáme spojující prvek – obojí je ničím nepodmíněno a zdarma. Protože nejhezčí věci v životě jsou zdarma – a co je hezčí než milující maminka?