Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Časopisy Lifestyle Magazines Lifestyle

Agentura
Kaspen/Jung von Matt
Klient
KANTAR TNS CZ
Kategorie
Mailings/Giveaways
Creative Director
Lester Tullett
Copywriter
Jakub Vysloužil
Art Director
Marek Hes
Designer
Lukáš Bartoň, Jan Filip, Jana Bauerová, Lukáš Koudelka, Jaroslav Mašek, Michal Němeček
Production Company / Producer
FRONTEND
Ostatní
Nikola Poláchová (Account Manager), Jindřich Jinoch (Copywriter), Helena Johnston (Copywriter)
  • E101357

    Kantar TNS (formerly TNS Aisa) market segmentation research needed a how-to guide for working with the six groups of Czech population. It should help marketers and strategists align their brands with fitting segment. We made a special magazine for each group. Each is in the style that best fits the segment and imitates one of their favourite real magazine. Through design and carefully tuned copy we managed to create a guide on how to speak and create visuals in line with each segment.

     

    K výzkumu segmentace trhu od TNS Aisa (nyní Kantar TNS) bylo potřeba doplnit návod pro práci se šesti skupinami, které tvoři českou populaci. Měl pomoci marketérům a stratégům budovat značky tak, aby je každý segment bral za své. Proto jsme pro každou skupinu vytvořili speciální časopis, který imituje magazín oblíbený danou skupinou a nejlépe odráží její styl. Pomocí designu a pečlivě napsaných textů se nám podařilo vytvořit stručný návod, jak mluvit a jaké vizuály použít pro každý segment.