Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Pardál - Mezinárodní den venkovských žen Pardal - The International Women Day

Agentura
Kaspen/Jung von Matt
Klient
Budějovický Budvar (Budweiser Budvar)
Kategorie
Illustration
Creative Director
Lester Tullett
Copywriter
Jakub Vysloužil
Art Director
Marek Hes
Illustrator
Pavel Fuksa
Ostatní
Radovan Borský (Account Manager)
  • J301373

    Pardál is an inventive people’s beer, currently targeting mainly guys from Czech countryside and small towns. This time we wanted to approach women who are closest to Pardál – women living in countryside. The campaign is based on The International Day of Rural Women, which is even recognized by UN. Simply because women deserve a day just for themselves. And for once men can do their women’s jobs for them. The posters’ design is based on typical communist era visual style.

     

    Pardál je vynalézavé lidové pivo, které cílí většinou na chlapy z vesnic a malých měst. Tentokrát jsme ale chtěli oslovit ženy, které mají k pardálovi nejblíž, tedy ženy žijící na venkově. Kampaň jsme proto založili na oficiálním Mezinárodním dni žen žijících na venkově, který je i na seznamu OSN. Jednoduše proto, že ženy si taky zaslouží jeden den jen pro sebe. A pro jednou můžou chlapi za své ženy zaskočit. Design plakátů vychází z vizuálního stylu typického pro minulý režim.