Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Mýdlo s Jelenem The washing soap JELEN

Agentura
Motor, s.r.o.
Klient
KONEKTOR, a.s.
Kategorie
Product & Packaging Design
Creative Director
Prokop Sirotek
Art Director
Jiří Kábele
Ostatní
Iveta Udržalová (client service), Martin Ciboch (DTP), Marcin Rewak (designer)
  • I201475

    The washing soap JELEN The renowned and well-known JELEN washing soap has again started its fight for clean and fresh laundry. KONEKTOR, a.s. built a brand renewal strategy and the MOTOR team then breathed new life into JELEN. Thanks to its carefully restored logo and distinctive original graphics, JELEN literally jumped into its new market position. Utilising only two colours, rough textured paper and a seemingly hand-stamp style, JELEN strives to capture the attention of its target group.

     

    Mýdlo s Jelenem Pověstné a všem známé mýdlo s Jelenem opět začalo bojovat za čisté a voňavé prádlo. KONEKTOR, a.s. postavil strategii pro obnovení původní značky a tým MOTORU pak vdechl nový život “JELENU”. Citlivě zrestaurovaným logem JELEN a osobitou grafikou s vlastním výrazem pak JELEN doslova doskočil na svou novou pozici na trhu. S použitím pouze dvou barev, hrubé struktury papíru a jakoby ručního, razítkového stylu JELEN hlasitě volá na svou cílovou skupinu.