Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Mezi svými Where we belong

Agentura
DDB
Klient
Integrační centrum Praha
Kategorie
Photography
Creative Director
Radouane Hadj Moussa
Copywriter
Štěpán Kouba
Art Director
Jan Tomášek, Amila Hrustič
Photographer
Andrea Sovová
Director
Marek Partyš
Agency Producer
Ondřej Martinec, Kamila Hlochová
Production Company / Producer
Bistro films
  • J401480

    With the peaking immigrant crisis and ever more excessive attitude of public, we were asked by ICP to make campaign that would show that foreigners are no threat to Prague and that their integration is being successful. We wanted to avoid showing stereotypes about foreigners so we decided to do it the other way around – we showed Czech people from immigrant point of view. We thus support not only the Czechnational pride in the best sense of the term, but also tolerance and understanding.

     

    S kulminující uprchlickou krizí a stále vyhrocenějšími postoji veřejnosti nás oslovilo ICP s prosbou o pomoc s kampaní, která měla za cíl ukázat, že cizinci nejsou pro Prahu (resp. ČR) hrozbou a že jejich integrace do českého prostředí probíhá úspěšně. Nechtěli jsme ukazovat klasické stereotypy o cizincích, proto jsme to udělali naopak – ukázali jsme Čechy očima cizinců, kteří tu žijí. Podporujeme tak nejen českou národní hrdost v nejlepším slova smysli, ale i toleranci a porozumění.