Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Poslední strojař - website The Last Engineer - website

Agentura
Idea Plese
Klient
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
Kategorie
Web pages / Microsites
Creative Director
Adam Troják
Copywriter
Lada Poštulková
Art Director
Sandra Tejnecká, Radim Dittrich, Jan Brukner
Photographer
Aleš Gába
Illustrator
Sandra Tejnecká
Designer
Jan Brukner
UX Designer
Adam Troják
Director
Radim Dittrich
Director of Photography
Jiří Mlčoch
Music Composer
Adam Pech
Ostatní
Jan Kocián
Url
http://poslednistrojar.cz/
  • F101564

    Poslednistrojar.cz (The Last Engineer) is a recruitment campaign microsite of Faculty of Mechanical Engineering VŠB-TUO. This site inspires high school students to the study engineering disciplines and also appeals to become a part of human progress. Web represents engineering in the best possible light through interactive 3D model of a time machine, functional hologram, story of the Last engineer through videos, vlogs, attractive visuals and witty blog.

     

    Poslednistrojar.cz je náborová microsite kampaně Fakulty Strojní VŠB-TUO. Tento web inspiruje studenty SŠ ke studiu strojírenských oborů a zároveň apeluje, aby se stali součástí pokroku lidstva. Web představuje strojírenství v tom nejlepším světle skrze interaktivní 3D model stroje času, funkčního hologramu, příběhu Posledního strojaře a to pomocí videí, vlogů, atraktivních vizuálů a vtipného blogu. Zároveň ukazuje sílu strojírenství svými průmyslovými parnery, kteří mladé strojaře potřebují.