Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Kofola: Pěnožrouti Kofola: Foam Eaters

Agentura
WMC GREY
Klient
Kofola
Kategorie
Copywriting
Creative Director
David Suda
Copywriter
Pavel W. Přibyl, Kateřina Kubová, Ondřej Zvolský
Art Director
Christophe Wechsler, Richard Svárovský
  • K602135

    For Kofola we created the adorable world of Pěnožrouti, or Foam Eaters - little monsters that love the foam typical to draft Kofola. Customers were tasked with defending their pints from these critters via an AR mobile app. Since our whole campaign was foamed up, we decided to foam up our copy too. We created 150 characters, each with it’s own name, story and claim. We launched our own news TV Foam and created an anthem for our very own “foamsident”. Foam was everywhere!

     

    Pro Kofolu jsme vytvořili roztomilý svět Pěnožroutů – malých potvůrek, které milují její typickou pěnu. Zákazníci měli za úkol ubránit před nimi svůj krýgl pomocí AR aplikace. Vzhledem k tomu, že naše kampaň byla o pěně, popěnili jsme i všechny texty napříč celou komunikací. Vzniklo přes 150 unikátních postaviček, každá měla svůj název, příběh a vlastní hlášku. Spustili jsme i mimořádné pěnodajství TV Pěna a pro pana pěnzidenta složili hymnu. Pěna prostě byla úplně všude!