Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Divadlo v mobilu nezažijete You won't experience theater on your mobile

Agentura
Touch Branding
Klient
Národní divadlo
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Martin Marušinec
Copywriter
Helena Johnston, Martin Marušinec
Art Director
Neil Johnston
Photographer
Roman Valent
Designer
Neil Johnston
Ostatní
Client: Helena Vonková, Retouch: Petra Vokjan
  • B102251

    The campaign for National Theatre subscription is highlighting the issue of poorly spent time. Not only children but also adults often pursue the evening staring at the screen. The campaign reminds us that time can be spent better and the National Theatre is an ideal institution for such a message, because it can point out this situation and not act morally. In addition, a seasonal subscription is the ideal solution to get at least a few evenings a year with “quality content” in advance.

     

    Kampaň „Divadlo v mobilu nezažijete“ na předplatné Národního divadla, poukazuje na problematiku nekvalitně tráveného času. Nejenom děti, ale i dospělí často proflákají večer zíráním do obrazovky. Kampaň připomíná, že čas se dá trávit lépe a Národní divadlo je ideální instituce pro takové sdělení, protože může na tuto situaci poukázat a nepůsobit mravokárně. Sezónní předplatné je navíc ideální řešení, jak si dopředu zajistit aspoň několik večerů v roce s „kvalitním obsahem“.