Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Exhibition for Freedom Exhibition for Freedom

Agentura
Havas Prague
Klient
Amnesty International
Kategorie
Promo & Activation
Creative Director
Jakub Kolářík, Petr Čech
Copywriter
Pavel Friš
Art Director
Jakub Kolářík, Pavel Slováček
Designer
Digital designer: Pavel Vincenc
Director of Photography
Vertical Videos: Jan Řezníček
Agency Producer
Tereza Letfusová, Martina Kolská
Ostatní
3D modeling/AR: Radek Lukšan; Account Manager: Vendula Hrichová
  • E102291

    30 years ago people flooded the streets of Prague to fight for freedom. The symbol of demonstrators was the V gesture of 2 fingers. Now our democracy is in danger again. That is why we borrowed the symbol and twisted it for fingers crossed to express that our freedom needs protection. We have created AR exhibition of freedom commemorating the 30 y. anniversary of the Revolution. On 4 important locations we have built up AR monuments of freedom that could be activated via FB filter.

     

    Před 30 lety vyšli lidé do ulic, aby si vybojovali svobodu. Hlavním motivem se stalo gesto Victory. Nyní je ale naše demokracie v ohrožení. Proto jsme si toto gesto vypůjčili a změnili ho na překřížené prsty symbolizující to, že svobodu je třeba dál chránit. Vytvořili jsme AR výstavu svobody u příležitosti oslav 30 let výročí Sametu. Na 4 důležitých místech revoluce jsme vztyčili AR pomníky svobody, které si každý mohl aktivovat přes FB filtr.