Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Guided by CityLights Guided by CityLights

Agentura
Proximity, Mark BBDO
Klient
Český Rozhlas
Kategorie
Best use of Media
Creative Director
Jakub Cabejšek, Leon Sverdlin
Copywriter
Jan Štěrbák, Dan Petkevič
Art Director
Martina Podoláčková, Michal Vrba
Editor
Silvie Vidicová
Agency Producer
David Sroka, Filip Klor, Kamila Pirná
Ostatní
Eduard Piňos - stategic planner
  • G02324

    Radio DAB Prague is a local station that broadcasts an overview of the best events in Prague and traffic information. We have created alternative public transport timetables that have assigned the best cultural event to each tram stop. CLVs at the busiest stops have been programmed according to the timetable to show the relevant 'timetable' at the time of the arriving tram. Instead of showing just another ad, DAB Praha provided people with some useful city insider's info just as it does on air.

     

    Rádio DAB Praha je lokální stanice, která vysílá přehled o nejlepších akcích v Praze i dopravní informace. Vytvořili jsme alternativní jízdní řády MHD, které každé zastávce tramvaje přiřadili nejlepší kulturní akci. CLVéčka na nejfrekventovanějších zastávkách byla naprogramovaná podle jízdního řádu, aby se relevantní „jízdní řád“ zobrazil v čase přijíždějící tramvaje. Rádio DAB ve své kampani místo obyčejné reklamy poskytlo lidem informace pražského insidera, přesně jako to dělá ve vysílání.