Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Sčítání 2021 Census 2021

Agentura
Jan Moucha
Klient
Český Statistický Úřad
Kategorie
Corporate Design
Creative Director
Jan Moucha
Copywriter
Jan Moucha
Art Director
Jan Moucha
Illustrator
Jan Moucha
  • J102328

    Visual style of Census 2021. The logo is stylized number 2021 – the year it takes place. Numbers are created of symbols representing People, Statistics, Geographical data and Housing. No.2 from the logo becomes a mascot. The illustrations are based on infographic elements as charts, arrows, pins etc, but with a fun twist. The identity is friendly, playful and fresh as it needed to get rid of the stigma from previous censuses which were regarded as bureaucratic harassment and also obsolete.

     

    Vizální styl Sčítání 2021. Logotyp je stylizovanou číslovkou roku, kdy se Sčítání koná. Čísla jsou tvořena z piktogramů koláčového grafu, člověka, pinu a domu. Číslovka 2 z loga pak tvoří maskota, který se stává neformální komunikační platformou Sčítání. Vizuální styl je postaven na jednoduchých ilustracích, tvořených pomocí grafů, šipek, pinů atd. Identita je hravá a přátelská, aby odbourala stigma z minulých let, kdy bylo sčítání lidmi považováno za byrokratické obtěžování a zásah do soukromí.