Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Atlas kouzelných bytostí Křišťálového údolí Encyclopedia of the magic beings of Crystal Valley

Agentura
Touch Branding
Klient
Nadace Preciosa
Kategorie
Graphic Design
Creative Director
Martin Marušinec
Copywriter
Helena Johnston, Martin Marušinec
Art Director
Neil Johnston
Photographer
Filip Gyore
Illustrator
Přemek Ponáhlý
Designer
Neil Johnston
  • J302394

    This “annual report” was prepared for the 25th anniversary of the Preciosa Foundation. The foundation’s activities are presented using fairy-tale characters that dramatize the struggle between good and evil in the Crystal Valley, an area in northern Bohemia, where the foundation is active. The characters were given names such as Luminus Glitterus (spirit of glassmaking) or Illumina Immortata (fairy of light). Each character has its own story, which linked it to the activities of the foundation.

     

    Tato „výroční zpráva“ byla připravena u příležitosti 25. výročí založení Nadace Preciosa. Činnost nadace je prezentována pomocí fiktivních pohádkových postav, které dramatizují boj mezi dobrem a zlem v Křišťálovém údolí, v oblasti severních Čech, kde je nadace aktivní. Postavičky dostali své jméno jako Třpitus Průzračný (duch sklářství), Zářilka Věčná (víla světla) nebo Tvořilka Barevná (můza kreativity a tvoření). Každé postavičce se napsal „životopis“, který je navázaný na aktivity nadace.