Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Atlas kouzelných bytostí Křišťálového údolí Encyclopedia of the magic beings of Crystal Valley

Agentura
Touch Branding
Klient
Nadace Preciosa
Kategorie
Illustration
Creative Director
Martin Marušinec
Copywriter
Helena Johnston, Martin Marušinec
Art Director
Neil Johnston
Photographer
Filip Gyore
Illustrator
Přemek Ponáhlý
Designer
Neil Johnston
  • K302395

    This “annual report” was prepared for the 25th anniversary of the Preciosa Foundation. The foundation’s activities are presented using fairy-tale characters, such as Luminus Glitterus (spirit of glassmaking) or Illumina Immortata (fairy of light). Each character was first written a "resume", which is linked to the activities of the foundation. Subsequently, Přemek Ponáhlý drew individual characters, with the help of which stories from the history of the foundation come to life.

     

    Tato „výroční zpráva“ rekapituluje činnost Nadace Preciosa za 25 let její existence. Aktivity nadace jsou prezentovány pomocí fiktivních pohádkových postav, jako Třpitus Průzračný (duch sklářství), Zářilka Věčná (víla světla) nebo Tvořilka Barevná (můza kreativity a tvoření). Každé postavičce se nejdřív napsal „životopis“, který je navázaný na aktivity nadace. Následně Přemek Ponáhlý nakreslil jednotlivé postavičky, pomocí kterých ožívají příběhy z historie nadace.