Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Nenápadný půvab kinematografie The discreet charm of cinematography

Agentura
Roman Číhalík & Comtech_Can, s. r. o.
Klient
Filmhub EDISON
Kategorie
Graphic Design
Creative Director
Roman Číhalík
Copywriter
Tadeáš Haager
Art Director
Roman Číhalík
  • J302436

    The EDISON FILMHUB logo i sone of the basic graphic elements of the visual communication – it consists of a pin that points to a new cultural place, an element of Edison’s ligh bullb and open curious eyes of the cinema visitors. The second supporting graphic element is based on the very essence of the transformation station – the light that penetrates the darkness. The elements of the pin and penetrating light are copied into all cinema printing materials in various color modifications.

     

    Logo EDISON FILMHUB je jedním ze základních grafických prvků vizuální komunikace – skládá se z pinu, který ukazuje na nové kulturní místo, elementu Edisonovy žárovky a otevřených zvědavých očí diváka. Druhý nosný grafický prvek vychází ze samé podstaty transformační stanice – světla, které proniká tmou. Elementy pinu (kino a diváci) a pronikajícího světla se v různých barevných modifikacích propisují do všech tiskových materiálů kina.