Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Cirkusy bez zvířat Circuses without animals

Agentura
Leo Burnett Praha
Klient
Svoboda zvířat Plzeň
Kategorie
Campaign for good
Creative Director
Martin Mareš
Copywriter
Lucie Kubínová
Art Director
Lucie Štorková
Photographer
Tomáš Vrana
Designer
Barbora Kmecová
Director
David Chvátal
Director of Photography
Gasper Snuderl
Music Composer
Lukáš Janota
Production Company / Producer
Zoom Films, PFX, 4D
Ostatní
Martin Starý - Social media, Zuzana Kukačková - Account Director
  • M402476

    The effort to protect animals in Europe is growing but there are still places even in Czech where animals suffer in vain and only for the amusement of the crowd - circuses. Wild animals are exposed to unnatural dressage here, vegetate in small cages without an enclosure, and young animals are separated. All this happens in front of the children's eyes. Our campaign points to these facts, but above all highlights that the example set by circus performances is simply not the best for our children.

     

    Přestože snaha o ochranu zvířat v Evropě je stále větší, existují i v Česku ještě místa, kde zvířata trpí nesmyslně a jen pro pobavení lidi - cirkusy. Divoká zvířata tu podstupují nepřirozenou drezuru, celoživotně strádají v malých klecích bez výběhu a jsou jim odebírána mláďata. To vše se děje před očima hlavně dětských diváků. Kampaň Cirkusy bez zvířat poukazuje na tyto skutečnosti ale hlavně na to, že příklad, který cirkusová představení dávají, není z nejlepších.