Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Redesign vizuálního stylu a loga Czech Badminton Redesign of the visual style and logo of Czech Badminton

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

5. Motiv

Agentura
Triple Bang Agency
Klient
Český badmintonový svaz, z.s.
Kategorie
Corporate Design
Creative Director
Tomáš Urbánek
Art Director
Pavel Čada
Url
https://www.triplebang.agency/
  • J102545

    We did not want to use notorious state symbols such as the lion and the flag. We chose the characteristic badminton ball as the main motif and composed it from the word BAD, which brings emotions into the symbolism and gives the whole identity a rascally opinion. During the process, it was necessary to think that the it would appear in international competitions; it must keep up with trends to engage young people and at the same time work on all print materials, objects or clothing.

     

    Nechtěli jsme používat notoricky známé státní symboly, jakými jsou lev a vlajka. Za hlavní motiv jsme zvolili charakteristický badmintonový míček a složili ho ze slova BAD, což do symboliky vnáší emoce a celé identitě dává rošťácký názor. Při tvorbě vizuálního stylu bylo nutné myslet i na to, že se objeví na mezinárodních turnajích; musí držet krok s trendy, aby zaujalo mládež a zároveň musí fungovat na veškerých tiskových materiálech, předmětech nebo týmovém oblečení.