Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Rohlik.cz – Dobré jídlo, dobří lidé, lepší svět Good Food. Good People. Better World.

Agentura
Wilhelm Kinga
Klient
Rohlik.cz
Kategorie
Online film
Creative Director
Pavel Wilhelm Přibyl
Copywriter
Pavel Wilhelm Přibyl
Art Director
Katarina Kinga Kralova
Director
Marek Partyš
Director of Photography
Filip Marek
Editor
Filip Malásek & Robota
Music Composer
Butter Music / James Harries
Production Company / Producer
Bistro Films
Ostatní
Jiri Rákosník (CMO, rohlik.cz), Míla Knepr (Strategy Consultant, Contagious), Jiří Ptáček (Bistro Films), Producer: Lucie Slavíčková, Prod. manager
  • C202583

    After the first wave of COVID, Rohlik.cz wanted to remind people how important it is to rediscover things that have long been forgotten due to the frantic pace of time. Back to the countryside, to organic food and crafts, where everyone still believes that the world can become a better place. Despite its length, the video was very successful in the online environment: Facebook 1.7M views, YouTube 1.1M views, YT view-through rate: over 20 %, YouTube Ads Leaderboard (5th place).

     

    Po první vlně COVIDu chtěl Rohlik.cz lidem připomenout, jak je důležité znovuobjevovat věci, které byly kvůli zběsilému tempu naší doby dávno zapomenuty. Poslal nás zpět na venkov ke kvalitním potravinám a řemeslům, kde všichni stále věří, že svět se může stát lepším místem. I přes svoji délku mělo video v online prostředí velký úspěch: Facebook 1,7 milionu zhlédnutí, YouTube 1,1 milionu zhlédnutí, míra dokončení na YT: přes 20 %, YouTube Ads Leaderboard 2020 (5. místo).