Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Zpomal, dokud není skutečně pozdě Slow down before it's truly late

Agentura
McCann Prague / Hero & Outlaw / Renegadz
Klient
Česká asociace pojišťoven
Kategorie
TV / Cinema
Creative Director
Leonard Savage, Aleš Brichta
Copywriter
Aleš Brichta, Hana Studeničová
Art Director
Vítězslav Štrobl, Jiří Horut
Director
Juraj Janiš
Director of Photography
Dušan Husár
Agency Producer
Jitka Baldwin, Jan Šoupa
Production Company / Producer
Creative Embassy
Ostatní
Account Director: Michal Míka, Account Manager: Bára Divíšková
  • C102691

    86 % czech drivers are speeding. CAP needed a public debate about phenomenon responsible for 40 % fatal car accidents. Topic nobody wants to talk about. So we created campaign with motive much more relevant to a modern society. Time. Integral part of the campaign was a TV ad about where is our time going and why do we try to make up for it in our cars. TV as a part of campaign helped to an outstanding result. In first 2 months a year-to-year number of speeding accidents dropped by 12 %.

     

    86 % řidičů v ČR překračuje rychlost. ČAP potřeboval vyvolat veřejnou debatu o fenoménu zodpovědném za 40 % smrtelných nehod. Fenoménu, o kterém se nikdo bavit nechce. Proto jsme kampaň postavili na motivu mnohem relevantnějším pro současnou společnost. Čas. Důležitou součástí kampaně byl televizní spot o tom, kde čas ztrácíme a proč se ho snažíme dohánět v autě. Spot coby součást kampaně pomohl ke skvělému výsledku. Během prvních 2 měsíců poklesl počet nehod z rychlosti meziročně o 12 %.