Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Někde tam je They are out there

Agentura
WEAREGINGER, s.r.o.
Klient
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Kategorie
Integrated campaign
Creative Director
Jiří Langpaul
Copywriter
Radek Mojžíš, Petr Voborský, Helena Johnston, Martin Müller, Jiří Langpaul, Jan Hlaváček
Art Director
Jaroslav Mašek, Linda Kliesner, Jana Bauerová, Jiří Langpaul, Lukáš Pospíchal
Illustrator
Gabriela Plačková, Barbora Žižková
Director
Tobias Perse
Director of Photography
Martin Matiášek
Editor
Filip Malásek, Petr Staněk
Production Company / Producer
Dawson Productions
Ostatní
Lucie Kurzová, project manager
  • M102702

    Most mishaps are caused by real people, not higher forces or fate. Their unconscious behaviour, distraction and often ignorance gets them and even others into difficulties. This is what the campaign They are out there wants to draw attention to. The aim was not only to prove Kooperativa is close to every Czech, wherever they live, but also show knowledge of various life situations. Due to its relevancy and number of motives the campaign has become the most precise and detailed in Czech Republic.

     

    Za většinou průšvihů stojí konkrétní lidé, a ne jen nějaké vyšší síly či osud. Svým nepozorným chováním, rozptýleností a často nevědomostí dostávají sebe a bohužel i druhé do nesnází. A právě na ně má kampaň, Někde tam jsou, upozornit. Cílem kampaně bylo nejen dokázat Čechům svou blízkost, ať žijí kdekoliv, ale i svou znalost rozmanitých životních situací, ve kterých se může člověk ocitnout. Relevancí a počtem motivů se kampaň Kooperativy stala nejpreciznější a nejdetailnější v Česku.