Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Náš fotbal Our Football

Agentura
VMLY&R Prague
Klient
Fotbalová asociace České republiky
Kategorie
Corporate Design
Creative Director
Miroslav Pomikal
Copywriter
Miroslav Pomikal
Art Director
Jan Moucha
Ostatní
Eliška Veselá – Account Manager
  • J102730

    "Our Football" brand is designed to systematically support this sport in all forms. To cover a mass target audience (children, adolescents, coaches, women, lower leagues), we conceived its identity in a straightforward, playful and positive manner. The logo plays with typography, making "F" and "T" into a goal, with "O" as the ball. The varying placements of the letter "O" express the diversity of shots on goal. We also unified various sub-brands into a single, coherent "house of brands".

     

    Značka Náš fotbal má za úkol systematicky podporovat tento sport ve všech jeho podobách. Cílem je zastřešit masovou cílovku (děti, dorost, trenéry, ženy, nižší ligy), proto je identita pojata přímočaře, hravě, pozitivně. Logo zobrazuje esenci fotbalu pomocí typo hříčky, kdy „F“ a „T“ tvoří bránu a „O“ míč. Logo je dynamické – různé umístění písmene „O“ vyjadřuje rozmanitost střel na branku. Součástí zadání bylo i sjednocení rozličných podznaček do jednoho koherentního „house of brands".