Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Navigace do McDonald´s Navigation to the McDonald´s

Přihlašovatel
DDB a.s.
Agentura
DDB Prague
Klient
McDonald´s ČR
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Radouane Hadj Moussa
Art Director
Anna Balounová
  • B101059

    McDonald’s „Golden Arches“ is one o f the most iconic logos in the world. We can find it practically everywhere and people easily identify it without any explanation necessary. The arches have inspired us to create a series of minimalist navigation boards. Using only lines from the arches, the navigation boards lead clearly to the destination and thanks to the well known colours and shapes also refer to the McDonald’s brand and nearby restaurant.

     

    Zlaté oblouky McDonald´s jsou jedním z nejikoničtějčích log na světě. Můžeme je najít prakticky všude a lidé je dokáží identifikovat bez bližšího vysvětlování. Oblouky nás inspirovali k vytvoření série minimalistických navigací. Navigační tabule jednoznačně navádí do nedaleké restaurace McDonald´s pouze použitím známých barev a tvarů linií z oblouků.