Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Dívka ve žlutém Girl in yellow

Přihlašovatel
Triad advertising
Agentura
Triad Advertising, s.r.o.
Klient
Jihlavanka
Kategorie
Branded content
Creative Director
Jaro Zacko, Matouš Fridrich, Pavel Přibyl
Copywriter
Eva Došková, Ondrej Peša, Vítek Beneš, Julie Vernerová
Art Director
Lukáš Dubay, Eugen Korda, Karolína Dostálová
Designer
Karolína Dostálová, Martina Vitáková
UX Designer
Roman Pittner
Ostatní
Account manager: Vanda Šteglová, Kateřina Třísková
  • H01234

    Jihlavanka is a Czech traditional coffe brand but its customers are getting older. So we were asked to attract younger women (25-35) and present Jihlavanka as a traditional but innovative coffee brand. The brand that understands the people and gives them what they need. We found a new way how to attract the people watching television and switching them to our channels – by creating a new tv series character and let her entertain the people on TV and then add interaction online.

     

    Jihlavanka je tradiční česká značka kávy, ale její cílová skupina začíná stárnout. Byli jsme požádáni, abychom oslovili mladé ženy (25-35) a představili jim Jihlavanku jako tradiční, ale inovativní značku kávy. Značku, která rozumí lidem a poskytuje jim, co chtějí. Vymysleli jsme nový způsob, jak zaujmout televizní diváky a nasměrovat je na naše online kanály – vytvořili jsme seriálovou postavu, aby bavila diváky u televize a zároveň s nimi sdílela své dojmy a zážitky online.