Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Vizuální identita města Příbram Visual identity of Příbram city

Přihlašovatel
Štěpán Holič – Lemon design
Agentura
Lemon design
Klient
Město Příbram
Kategorie
Corporate Identity/Logo Design
Designer
Štěpán Holič
  • I101236

    The winning concept of a public tender for processing visual identity of Příbram. The traditional medieval device of the town is transformed into a simplified form – this style became the basis for the creation of an unlimited number of graphic and text motifs. The system allows gradual deployment so called shared identity across municipal institutions.

     

    Vítězný koncept veřejné soutěže na zpracování vizuální identity města Příbram. Tradiční znak města je převeden do zjednodušené formy a tento styl se stal základem pro tvorbu neomezeného množství grafických a textových motivů. Systém umožňuje postupné nasazení tzv. sdílené identity napříč institucemi v majetku města.