Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Budoucnost má hloubku The Future Is Deep

Přihlašovatel
Action Please
Agentura
Action Please
Klient
Hornicko-geologická fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kategorie
Webové stránky/Microsites
Creative Director
Adam Troják
Copywriter
Lada Poštulková
Art Director
Radim Dittrich
Illustrator
Jan Brukner
Designer
Adam Zmátlo
Director
Radim Dittrich
Director of Photography
Jiří Mlčoch
Music Composer
Tomáš Zemler
Ostatní
Jan Kocián (coder)
Url
http://budoucnostmahloubku.cz/
  • F101255

    Budoucnostmahloubku.cz (Thefutureisdeep.com) is a recruitment campaign of the Faculty of Mining and Geology. The microsite depicts an epic journey from space to the core of the Earth, during which offered courses are introduced, logically concluding with an application form. The web comprehensibly communicates the necessary information in a modern way, and at the same time entertains the user with its active elements, spots about Mining in Space and a World buried in waste.

     

    Budoucnostmahloubku.cz je náborová kampaň hornicko-geologické fakulty. Microsite představuje epickou cestu z vesmíru do jádra Země, při níž jsou představeny nabízené obory, a je logicky zakončena přihláškou. Web moderně a srozumitelně komunikuje potřebné informace a zároveň uživatele baví aktivními prvky, či spoty o Těžbě ve vesmíru a Světě zasypaném odpady. I díky nim návštěvník v průměru na webu stráví necelé dvě minuty.