Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

První bannerová reklama, která pomáhá! First banner ad that helps!

Přihlašovatel
Seznam.cz, a.s.
Agentura
Seznam.cz, a.s.
Klient
Nadace Terezy Maxové dětem
Kategorie
Banners & Offsite advertising
Creative Director
Pavol Lukáč
Art Director
Miroslav Matějka, Pavol Lukáč
Production Company / Producer
Táňa Lálová
Ostatní
David Caivas
  • F401260

    Amount of advertising on internet that we meet every day is huge and it’s all about one thing – to sell specific product or service. Together with our partner – Foundation Tereza Maxová for kids, we had idea to turn this trend upside down and together we brought to people advertising banner that helps. People had chance in couple minutes help to them that need it the most – kids.

     

    Reklamy na internetu, se kterou se setkáváme, je nepřeberné množství a jde v ní především o jedno: prodat produkt či konkrétní službu. Spolu s našim partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, nás napadlo celé to otočit a dát tak lidem do rukou reklamní banner, s nímž v pár minutách mohou někomu pomoci. Uživatelé tak dostaly příležitost pomoci těm, kteří to potřebují nejvíc – dětem.