Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

IKEA Katalog IKEA Catalogue

Přihlašovatel
Kaspen/Jung von Matt
Agentura
Kaspen/Jung von Matt
Klient
IKEA CZECH REPUBLIC
Kategorie
Graphic Design
Creative Director
Lester Tullett
Copywriter
Jindřich Jinoch
Art Director
Jana Bauerová
Illustrator
Lucie Kubínová, Carlos Paboudjian, Petr Fousek
Designer
Koloman Tekale, Lukáš Bartoň
Ostatní
Lucie Čámská (Account Director), Nikola Mikšová (Account Manager)
  • I301680

    Do you know the name of a publication destroying all the bestsellers every year? It's the IKEA catalogue, read annually by more than 200 million people. But how to explain that? We created 10 fake book titles and their covers with tiny hints of actually contained - the brand new IKEA catalogue. The disguised catalogues were given to people on the street as free novels, but with an explanation of the whole idea on the sleeve. And judging by the reactions it was a good read anyway!

     

    Znáte jméno publikace, která každý rok předčí všechny bestsellery světa? Je to katalog IKEA, který rok co rok čte přes 200 milionů lidí. Ale jak to vyjádřit? Vytvořili jsme 10 falešných knižních titulů a jejich obálky, které jemně naznačovaly, co se skrývá uvnitř. Úplně nový katalog IKEA. Takto zamaskované katalogy jsme rozdávali na ulici lidem jako knihy zdarma s vysvětlením ukrytým uvnitř obálky. A podle jejich reakcí bylo znát, že jde o opravdu dobré počtení!