Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Smart Prague Smart Prague

Přihlašovatel
Nydrle s.r.o.
Agentura
Nydrle
Klient
SOFFA magazine
Kategorie
Illustration
Creative Director
Roman Číhalík
Copywriter
Hana Studeničová
Illustrator
Kristýna Šťastná
Designer
Kristýna Šťastná, Robert Kováč
  • J301689

    Smart Prague is the vision of the city of Prague, which supports innovative projects improving the lives of citizens and visitors of the capital. State-of-the-art technologies are used in the project – a data platform, eco mobility, smart energy measurement or a virtual coupon for the city public transport. The visuals we delivered were featured in the SOFFA magazine.

     

    Smart Prague je vize hlavního města Prahy, která podporuje inovativní projekty zlepšující život občanů a návštěvníků ve městě. Jedná se o využití nejmodernějších technologií – datové platformy, eko mobility, chytrého měření energií nebo virtuálního kupónu pro městskou hromadnou dopravu. Vizuály byly otištěny v magazínu SOFFA.