Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Royal Crown Cola – Too-Slow-To-Finish Radio Royal Crown Cola – Too-Slow-To-Finish Radio

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

Přihlašovatel
WMC Grey
Agentura
WMC Grey
Klient
Kofola
Kategorie
Radio
Creative Director
David Suda
Copywriter
Pavel W. Přibyl
Art Director
Richard Svárovský
  • D01735

    Royal Crown Cola has launched a new campaign that glorify a slowness. Within 20 seconds we should introduce the main brand attribute and a story behind. So we told the speaker to read the text so slowly that the last word never fit within the 20 sec limit. Incomplete spots have even more supported the announcement that there is no rush with the Royal Crown Cola.

     

    Royal Crown Cola představila novou kampaň, ve které velebí pomalost. Během 20 vteřin jsme měli představit představit hlavní atribut značky a její příběh. Speakerovi jsme tedy řekli, aby text předčítal tak pomalu, aby se poslední slovo nikdy nevešlo do limitu 20 vteřin. Nedokončenými spoty jsme tak ještě více podpořili sdělení, že s Royal Crown Colou není kam spěchat.