Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Češi, děkujem Thank You, Czechs

Přihlašovatel
Bistro Agency s.r.o.
Agentura
Bistro Agency
Klient
Člověk v tísni / People in Need
Kategorie
Integrated Campaign
Creative Director
Pavel Flégl, Jan Rídl
Copywriter
Jan Rídl, David Podhola
Art Director
Michal Kotulek, Marek Pařízek, Pavel Brůček
Designer
Hana Kudrnáčová, Igor Pašek, Robert Taschner
UX Designer
Marek Pařízek
Ostatní
Anna Jeníková, Michaela Langerová, Roman Parkhomenko, Bistro Devel Team,
Url
www.cesidekujem.cz
  • M01764

    Rather a social experiment than a classic campaign. In the time of fakenews and widespread xenophobia we proved to the general public that not everything foreign has to be automatically dangerous. That is why we let the people receiving development aid from the Czech NGO PIN express their gratefulness in their native languages. And then we put the individual thank you messages to billboards without translation, logos or URL. Traditional off-line media has become a digital campaign launcher.

     

    Spíše sociální experiment než klasická kampaň. V čase fakenews a nenávisti ke všemu cizímu jsme si dovolili společnosti podat důkaz, že ne všechno cizí je automaticky nebezpečné. Proto jsme nechali lidi, kterým se dostává rozvojové pomoci od české neziskové organizace Člověk v tísni, poděkovat v jejich rodných jazycích. A jednotlivá poděkování poté dali na billboardy bez překladu, bez loga a bez webové adresy. Tradiční offlinové médium se tak stalo spouštěčem digitální kampaně.