Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Identita Prague:emotion Prague:emotion Identity

Přihlašovatel
Touch Branding
Agentura
Touch Branding
Klient
Prague City Tourism
Kategorie
Corporate Design
Creative Director
Martin Marušinec, Aleš Mička
Copywriter
Martin Marušinec, Neil Johnston
Art Director
Aleš Mička, Martin Marušinec, Neil Johnston
Photographer
Prague City Tourism, Marek Musil
Designer
Neil Johnston, Aleš Mička
  • I101821

    The rebranding of the Prague City Tourism brand was to create a visual style that also works as a multilingual communication concept. A typographic solution with an emphasis on quality photography makes it possible to present the variety of emotions and experiences Prague offers to visitors. Identity allows specific creative targeting for tourists from different cities, as well as more general communication.

     

    Jde o rebranding turistické destinační značky hlavního města Prahy. Cílem bylo vytvořit otevřený vizuální koncept, který funguje v neomezeném množství jazyků. Typografické řešení s důrazem na kvalitní fotografii umožňuje prezentovat různorodost emocí a zážitků, které Praha návštěvníkům nabízí. Identita umožňuje jak specifické cílení na turisty z konkrétních světových lokací, tak i všeobecnou komunikaci.