Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Magna- (Ne)zanedbatelná částka Magna - Non-negligible amount

Přihlašovatel
Zaraguza CZ, s.r.o
Agentura
Zaraguza CZ s.r.o
Klient
MAGNA ČR o.p.s
Kategorie
Best use of Media
Creative Director
Peter Michalka
Copywriter
Roman Biath, Roman Krmášek
Art Director
Marek Mati
Designer
Martin Kička
Director
Matej Šámal
Agency Producer
Veronika Podušková
Production Company / Producer
Armada Films, Agency producer: Pavel Picek
Ostatní
Strategist - Roman Biath, Media Strategist - Peter Mižík, CEO - Marián Fury
  • G01860

    There are many organisations in the Czech Republic asking people to send them money. Whatever they are asking online, offline or any other way, however, there are far too many steps from sending money to the account of an organisation. That's why Magna addressed them directly when opening an internet banking through a message for the recipient. Magna is helping in crisis areas of the world and for a sum of CZK 250 it can provide one malnourished child with therapy food for one month.

     

    V ČR existuje mnoho organizací, které žádají lidi, aby jim poslali peníze. Ať je ale oslovují jakkoliv, od poslání peněz na účet organizace je dělí příliš mnoho kroků. A proto je Magna oslovila přímo při otevření internet bankingu skrze zprávu pro příjemce. Magna je humanitární organizace, která pomáhá v krizových oblastech světa. Za částku 250 korun dokáže zabezpečit terapeutickou stravu na měsíc pro dítě trpící podvýživou. Aby na to upozornila, tuto částku rozeslala stovkám Čechům.