Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Ukaž se - Nový kočár Show off - New coach

Přihlašovatel
Ing. Radim Dittrich
Agentura
Action Please
Klient
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kategorie
Online film
Creative Director
Radim Dittrich
Copywriter
Lada Poštulková
Art Director
Radim Dittrich, Jiří Mlčoch
Illustrator
Jiří Miřátský (VFX)
Director
Radim Dittrich
Director of Photography
Jiří Mlčoch
Editor
Radim Dittrich
Music Composer
Adam Pech (sound designer)
Production Company / Producer
Radim Dittrich, Denisa Muroňová, Adam Pech, Michal Stalmach
Ostatní
Klára Bialasová (masky), Tomáš Tichý (světlo), Hrají: Stalmach, Polcrová, Volný, Břichnáč, Stránský, Staněk, Vladař
  • C201874

    Are you one step ahead? So we are! Develop your ideas at the place where they understand you. VŠB – Technical university Ostrava is a place where progress is achieved. A place where innovative ideas get their attention. Master Jan from a Ukaž se - Nový kočár video was not so lucky. The aim of the spot taking place in unusual baroque environment is to arouse interest of the target audience, to amuse and to make target audience click on the interactive microsite of the campaign.

     

    Jsi tak trochu napřed? To my taky. Rozvíjej své nápady tam, kde tě pochopí. VŠB – Technická univerzita Ostrava je místem, kde se tvoří pokrok. Místem, kde se inovativní myšlenky dočkají ovací. Mistr Jan z videa Ukaž se - Nový kočár takové štěstí neměl. Cílem spotu z netradičního barokního prostředí je mladou cílovou skupinu zaujmout, pobavit a přimět k prokliku na interaktivní microsite kampaně.