Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Zvon Václav The Bell Václav

Přihlašovatel
DARK SIDE a.s.
Agentura
DARK SIDE a.s.
Klient
Nadace Charty 77
Kategorie
Mailings/Giveaways
Creative Director
Jan Havlíček, Martin Paur
Copywriter
Soňa Keppertová
Art Director
Tereza Dusilová
Photographer
Megy Literová
Production Company / Producer
Jana Goldsteinová, Vladimír Mátl, Tomáš Margold
Ostatní
Evžen Hart
  • E101881

    2016. Václav Havel had anniversary of birth and death. The idea: cast the bell Václav to the Church of St. Havel (Gallus). To support the fund we gave 30 small bells to Havel's friends. They sent them on. And we watched the trip online. Who knows who? They say we have a maximum of 6 people from anyone... And it's a fact! Global celebrities and ordinary people, the journey is short. The response was great. In 3 months, we chose money, got 300 citations in the media, and the bell also rings us!

     

    2016. Václav Havel měl výročí narození i smrti. Vznikla myšlenka vyrobit na jeho počest zvon Václav do kostela sv. Havla. K podpoře sbírky jsme dali 30 zvonků Havlovým přátelům. Ti je poslali dál. A my tu cestu sledovali online. Kdo se s kým zná? Prý nás od kohokoli dělí max. 6 lidí… A je to fakt! Globální celebrity i běžní lidé, ta cesta je krátká. Ohlas byl velký. Za 3 měsíce jsme vybrali peníze, měli 300 citací v médiích a zvon i díky nám zvoní!