Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Kulička The Ball

Přihlašovatel
Comtech_Can s. r. o.
Agentura
Comtech_Can, s. r. o.
Klient
Člověk v tísni o.p.s.
Kategorie
TV / Cinema
Creative Director
Petr Vlasák
Copywriter
Klára Javůrková
Art Director
Pavel Šindelář
Designer
Václav Pruner
Director
Pavel Nosek
Editor
Petr Staněk
Music Composer
Ondřej Anděra
Production Company / Producer
Punk Film
Ostatní
Katka Klementová, Petr Laštovka
  • C101884

    The world will never be a quiet place without wars, disasters and oppression. Člověk v Tísni has been helping people who need it the most for 25 years. It brings up generations of volunteers who are beneficial to others, and they pass on their enthusiasm. Thanks to the favours of tens of thousands of Czechs, "non-profit" is not a bad word anymore. Through the story of a family, broadcasted on television and in cinemas, we want to thank everyone for 25 years of their selfless support.

     

    Svět nikdy nebude klidným místem bez válek, katastrof a nesvobody. Ale i ty nejpostiženější oblasti mají větší naději, když nezůstaneme lhostejní. Člověk v tísni již 25 let pomáhá lidem, kteří to nejvíc potřebují. Vychovává generace dobrovolníků, kteří jsou prospěšní druhým a svůj zápal předávají dál. Díky přízni desetitisíců Čechů není v těchto pohnutých dobách „neziskovka“ sprosté slovo. Příběhem jedné rodiny, vysílaným v televizi a v kinech, chceme všem poděkovat za 25 let nezištné pomoci.