Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

"DOČASNĚ" "TEMPORARY"

Přihlašovatel
Lumír Kajnar
Klient
Economia
Kategorie
Print
Copywriter
Lumír Kajnar
Art Director
Lumír Kajnar
Designer
Lumír Kajnar
  • A01959

    The one-off ad was printed in Hospodářské noviny on 21st August, 2018, the day of the 50th anniversary of occupation of us by Warsaw Pact armies. The government at the time legitimized the invasion with a Treaty on Temporary Deployment of Soviet Army until the revolution in 1989. Thus, the word „temporary" became a part of our history as an ironic symbol of the totalitarian newspeak. The art direction is inspired by letterpress imperfection, rusty armour and blood prints of the invasion victims.

     

    Jednorázový inzerát vyšel v Hospodářských novinách 21. srpna 2018, v den 50. výročí obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Tehdejší komunistická vláda legitimizovala okupaci Smlouvou o dočasném pobytu sovětských vojsk až do revolučního roku 1989. Proto se slovo "dočasně“ stalo součástí naší historie jako ironický symbol newspeaku totalitního režimu. Art direction inspirované nedokonalostí tisku, rezavým pancířem tanků, ale i otiskem krve obětí invaze.