Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Armáda spásy: Ordinace pro lidi bez domova Salvation army: Medical practise for the homeless

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

Přihlašovatel
WMC GREY
Agentura
WMC GREY
Klient
Armáda spásy
Kategorie
Print
Creative Director
David Suda
Copywriter
Kateřina Kubová
Art Director
Miloslav Daněk (Černý)
Photographer
Filip Poreba
Designer
Radek Pleha
Production Company / Producer
AZN kru
  • A01964

    Homeless people are often forced to use insufficient self-treatment. To point this problem out we approached real homeless people who have become the faces of our campaign. In their stories, we show shocking ways how they solve their health issues, and we put them into contrast with a text that has the form of an austere medical report. This is the way we uncover the tension between classical medical practices that should be available to all, and the everyday lives of homeless people.

     

    Lidé bez domova jsou často nuceni sáhnout k problematické samoléčbě. Šli jsme proto po samé podstatě problému a zapojili reálné bezdomovce, kteří se stali hlavními tvářemi naší kampaně. V jejich příbězích ukazujeme mnohdy šokující způsob, jakým řeší své zdravotní problémy, a ten dáváme do kontrastu s textem, který má podobu strohé lékařské zprávy. Odhalujeme tak napětí mezi klasickými lékařskými postupy, které by měly být dostupné všem bez rozdílu, a každodenní praxí lidí bez domova.