Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Zvědavost Curiosity

Přihlašovatel
Comtech_Can, s. r. o.
Agentura
Comtech_Can, s. r. o.
Klient
Tanec Praha z.ú.
Kategorie
Photography
Creative Director
Roman Číhalík / Petr Vlasák
Copywriter
Petr Vlasák
Art Director
Bára Prášilová / Roman Číhalík / Manuel Prada / Eda Čaniga
Photographer
Bára Prášilová
Ostatní
Account manager: Kateřina Klementová, Styling: Mili Havrlantová, Hair styling: Aneta Slavíková (Salon Petra Měchurová)
  • K401993

    For the 31st year of the dance festival Tanec Praha we prepared campaign "Curiosity is a chance for experience". Curiosity belongs to the basic human qualities. It´s natural to discover something new, to learn new things. These moments expand our horizons, force us to get out of our comfort zone. The main visual was prepared together with photographer Bára Prášilová and is an expression of effort to oversee the horizon of everyday life in connection with extreme dance performance.

     

    Pro 31. ročník festivalu Tanec Praha jsme připravili kampaň „Zvědavost je šance na zážitek“. Zvědavost patří k základním lidským vlastnostem. Je přirozené něco nového objevovat, poznávat. To jsou momenty, které nás posouvají dál, rozšiřují nám obzory, nutí nás vystoupit z naší komfortní zóny. Hlavní vizuál jsme připravili ve spolupráci s fotografkou Bárou Prášilovou a je vyjádřením snahy dohlédnout za horizont každodenního života v propojení s extrémním tanečním výkonem.