Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

"DOČASNĚ" "TEMPORARY"

Přihlašovatel
Lumír Kajnar
Klient
Economia
Kategorie
Typography
Copywriter
Lumír Kajnar
Art Director
Lumír Kajnar
Designer
Lumír Kajnar
Ostatní
Typeface: Slavia Repress Premium by Matyáš Machat & Vojtěch Říha, www.superiortype.com
  • K502000

    The one-off ad was printed in Hospodářské noviny on 21st August, 2018, the day of the 50th anniversary of occupation of us by Warsaw Pact armies. Bold headline uses mirror image years 68 and 89 as quotation marks which express the irony of the almost 23-year lasting occupation. The art direction is inspired by letterpress imperfection, rusty armour and blood prints of the invasion victims. There were 5 variants of headlines, published in print and rotated all day at the editorial web.

     

    Jednorázový inzerát vyšel v Hospodářských novinách 21. srpna 2018 jako připomínka 50. výročí obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Titulek využívá zrcadlově obrácené letopočty '68 a '89 jako uvozovky, které vystihují ironii délky okupace, která trvala více než 22 let. Art direction inspirované nedokonalostí letterpress, rezavým pancířem tanků, ale i otiskem krve obětí invaze. Typografická glosa měla pět variant, vyšla v tisku a celý den rotovala na redakčním webu.