Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Identita Aspen Institute CE Aspen Institute CE Identity

Přihlašovatel
Touch Branding
Agentura
Touch Branding
Klient
Aspen Institute CE
Kategorie
Corporate Design
Creative Director
Aleš Mička, Martin Marušinec
Art Director
Aleš Mička, Martin Marušinec
Illustrator
Neil Johnson, Aleš Mička
Designer
Neil Johnson, Aleš Mička
  • J102115

    Aspen Institute Central Europe is a platform for meetings, discussions and interaction among people from politics, non-profit, newsmedia and business. These different worlds are represented in the identity by various shapes and different types of rasters. When these objects merge it creates interesting interference (moaré). This symbolizes discussions and meetings of people with different opinions.

     

    Aspen Institute Central Europe je platformou pro setkávání, diskuse a spolupráci lidí z oblasti politiky, neziskového sektoru, zpravodajství a businessu. Tyto odlišné světy jsou v identitě reprezentovány různými tvary a různými typy rastrů. Když se objekty spojí, vytváří zajímavé interference (moaré), které symbolizuje prolínání odlišných názorů.