Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Zas a znova Again and again

Přihlašovatel
Kaspen/Jung von Matt a.s.
Agentura
Kaspen/Jung von Matt
Klient
Volkswagen
Kategorie
Film Craft
Creative Director
Lester Tullett
Copywriter
Daniel Friš
Art Director
Lais Veloso
Ostatní
Tomáš Veselý - Account Manager
  • K102278

    Volkswagen has always shown the direction of further car-industry development and its cars have repeatedly become legends. The TV spot, which we created specifically for the Czech market, refers to this famous history and assures the viewers they can expect the same visionary from Volkswagen at a time that will belong to electric propulsion. Again and again, as many times before

     

    Automobillka Volkswagen ve své historii vždy ukazovala směr dalšího vývoje a její automobily se opakovaně stávaly legendami. Televizní spot, který jsme vytvořili specificky pro český trh, odkazuje na tuto slavnou historii a diváky ujišťuje, že stejné vizionářství mohou od Volkswagenu očekávat i v době, která bude patřit elektrickému pohonu. Zas a znovu, jako už mnohokrát předtím