Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Dorties - Katalogové fotografie Dorties - Catalogue

Přihlašovatel
Artbureau
Agentura
Artbureau
Klient
Sweet Delight a.s.
Kategorie
Photography
Creative Director
Jakub Wdowka, Ondřej Kramer
Art Director
Artbureau
Photographer
Marek Bartoš
  • K402296

    Sweet Delight has long worked on making cakes which look as wonderful as they taste. When creating their new branding for retailers Dorties, we knew at once that we could dispense with the old reliable wooden table, atmospheric side-lighting and café-in-the-background look. In collaboration with Marek Bartoš, a series of photographs emerged which showcase classic bakers’ confectionery with a slight exaggeration (a pinch of extravagance) in a new chic context.

     

    Společnost Sweet Delight dlouhodobě pracuje na tom, aby jejich dorty nejen skvěle chutnaly, ale také dobře vypadaly. Když jsme tvořili její novou značku pro retail Dorties, scénář focení “dřevěný stůl, světlo ze strany, kavárna v pozadí”, šel do koše jako první. Ve spolupráci s Markem Bartošem tak vznikla série fotografií, která prezentuje klasickou cukrařinu s mírnou nadsázkou v novém “chic” kontextu.