Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

McDonald's TV McDonald's TV

Přihlašovatel
Bubble
Agentura
Follow Bubble
Klient
McDonald's
Kategorie
Social & Influencer
Creative Director
Martin Pistulka
Art Director
Helena Fehrerová, Tomáš Furák
Illustrator
Helena Fehrerová
Director
Pavel Abrahám
Director of Photography
Vasyl Rusyn
Editor
Vasyl Rusyn, Pavel Marek
Agency Producer
Follow Bubble
Production Company / Producer
Tereza Plašilová
Url
https://www.youtube.com/user/mcdonaldsczech
  • F502301

    McTV is a long-running YT content campaign covering quality-related topics (ingredients, packaging and recycling, customer care etc.) and facilitating changes in brand perception in the 15-25 TG. We launched the McDonald’s channel in 04/2019 and monthly publish 4 videos starring the brand, products and influencers. Based on quarterly survey, we’ve registered an increase in quality and brand credibility by 4 % in the TG since Q2-Q3, marking the first shift that McDonald’s achieved in 3 years.

     

    McTV je dlouhodobá obsahová kampaň na YT, která komunikuje témata kvality (suroviny, obaly a recyklace, customer care etc) a zároveň mění vnímání brandu v cílové skupině 15 - 25. Kanál McDonald's jsme spustili v 04/2019 a každý měsíc připravujeme 4 videa v nichž hlavní roli hrají brand, produkty a influenceři. V rámci kvartálního průzkumu jsme od Q2 - Q3 zaznamenali nárůst vnímání kvality a důvěryhodnosti značky v cílovce o 4 %. Jde po 3 letech o první posun, který se McD v TG povedl.