Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Jak obnovit naděje roku 1989? Recovering the Promise of 1989

Přihlašovatel
VCCP, s. r. o.
Agentura
VCCP
Klient
Forum 2000
Kategorie
TV / Cinema
Creative Director
Dejan Štajnberger
Copywriter
Markéta Kolodžejová, Štepán Zálešák
Art Director
Šárka Fléglová
Director
Štepán Zálešák
Agency Producer
Ruben Aram Ter-Akopow
Production Company / Producer
Woobetz
  • C102315

    In 1989 we were full of hope that in the end freedom and democracy, would prevail. After 30 years, we're experiencing the test of liberal democracy again. Therefore, the central theme of the 23rd Forum 2000 Conference was Restoration of the Promise of 1989 and search for the ways to strengthen democracy and bring the spirit of responsibility back. That's why we used the keys, symbol of freedom, as the basis of our campaign, and emphasized the importance of proper treatment of democratic values.

     

    V roce 1989 jsme byli plní naděje, že nakonec zvítězí demokracie, svoboda a řád, založený na míru a odpovědnosti. Po 30 letech prožíváme zkoušku liberální demokracie znovu. Proto bylo ústředním tématem 23. konference Forum 2000 Obnovení slibu z roku 1989 a hledání způsobů, jak posílit demokracii a přivést ducha odpovědnosti zpět. Proto jsme jako základ naší kampaně použili klíče, symbol svobody, a spotem zdůraznili důležitost správného zacházení s demokratickými hodnotami.