Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Nenápadný půvab kinematografie The discreet charm of cinematography

Přihlašovatel
Roman Číhalík
Agentura
Roman Číhalík & Comtech_Can, s. r. o.
Klient
Filmhub EDISON
Kategorie
Print
Creative Director
Roman Číhalík
Copywriter
Tadeáš Haager
Art Director
Roman Číhalík
  • A02319

    EDISON FILMHUB is a new place in Prague dedicated to film. It is located in the renovated building of the Edison Transformation Station, which was a symbol of the electrification of Prague city, expansion of technology and whole Czech society. After less than 100 years, this space becomes again a place where light penetrates the darkness. Cinema visitors are subject to the imagination of the film screen.

     

    EDISON FILMHUB je nové místo v Praze zasvěcené filmu. Nachází se v opravené budově Edisonovy transformační stanice, která byla ve své době symbolem elektrifikace Prahy, rozvoje techniky a české společnosti. Po necelých 100 letech se tento prostor stává znovu místem, kde světlo proniká tmou a diváci podléhají imaginaci filmového plátna.