Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Jägermeister - Facebook - Longtermová komunikace Jägermeister - Facebook - Longterm communication

Přihlašovatel
PEPPERMINT DIGITAL S.R.O.
Agentura
Peppermint digital
Klient
Mast-Jägermeister CZ
Kategorie
Copywriting
Creative Director
Matouš Hutník
Copywriter
Pavel Hájek
Art Director
Marek Farkaš
Designer
Magdaléna Jakubcová
Url
https://www.facebook.com/jagermeister.cz/
  • K602320

    Our communication goal is to be funny, unconvencional and edgy. Yet we always deliver the brand message and values. And we are achieving this in long run. We talk to our target audience using their words and tonality about things they care about and when they are interested. This lets us build a strong recognizable and bold image on our social media channels. Subsequently Jägermeister is often regarded as an example of how brand social media communication should look like.

     

    Cílem naší komunikace je bavit, být nekonvenční, jít na hranu a držet se hodnot a sdělení značky. To se nám v dlouhodobém horizontu daří. S cílovou skupinou mluvíme jejich vlastním jazykem o věcech, které je baví, a ve chvíli, kdy je to zajímá. Tím jsme značce Jägermeister vybudovali jasnou a rychle rozpoznatelnou tvář na sociálních sítích. A troufáme si říct, že Jägermeister je pro mnohé příkladem toho, jak by komunikace na sítích měla vypadat.