Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Čtvrti plné života Living Neighbourhoods

Přihlašovatel
Seznam, a.s.
Agentura
Seznam Native
Klient
CRESTYL real estate, s.r.o.
Kategorie
Web pages / Microsites
Url
https://native.seznamzpravy.cz/ctvrti-plne-zivota/
  • F102372

    Hagibor isn’t exactly a sought-after neighborhood; not even many Praguers know about it. So the first challenge was to make Hagibor known. We showed how Prague’s most popular areas undergo constant development and that Hagibor, too, is changing into a modern lively neighborhood. By including Karlín, we were able to introduce the DOCK project and to point out that Crestyl employs world-famous urban planners. Step by step, we were building up the association of Crestyl as a first-class developer.

     

    Výzva spočívala v tom, že oblast Hagibor nepatří mezi nejvyhledávanější. Ani Pražáci ji neznají. V první řadě jsme ji tedy museli dostat do povědomí. Na nejpopulárnějších oblastech Prahy jsme ukázali, že i městské čtvrti se neustále vyvíjí a Hagibor se proměňuje v moderní čtvrť plnou života. Díky zahrnutí Karlína jsme mohli představit projekt DOCK a poukázali na fakt, že se na konceptech Crestylu podílejí světoví urbanisti. Postupně jsme tak budovali asociaci, že jde o developera první třídy.