Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Správné světlo odhalí vše Good light reveals everything

Přihlašovatel
Ogilvy s.r.o.
Agentura
Ogilvy s.r.o.
Klient
Exx Lighting
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Petr Radotínský
Copywriter
Jan Lenkvík
Art Director
Filip Kocián
Photographer
N/A
Illustrator
Petr Fousek
Designer
N/A
UX Designer
N/A
Director
N/A
Director of Photography
N/A
Editor
N/A
Music Composer
N/A
Agency Producer
Michal Brož
Production Company / Producer
Ogilvy In-house Production
Ostatní
Filip Janouch (strategy, account)
  • B102383

    Many classical art paintings are literally drowning in the dark today. But with just a little light, the darkness will disappear. We brought light onto canvases of old masters (as modern light solution could illuminate them) and thereby revealed new scenes, gestures and characters that give the paintings a unique new message.

     

    Mnoho klasických obrazů se dnes doslova utápí ve tmě. Přitom by stačila jen trocha světla a temnota z obrazu zmizí. Prozářili jsme plátna dávných mistrů (tak, jak by je mohla prozářit moderní svítidla), a tím odhalili nové scény, gesta a postavy, které dílům dodávají zcela jedinečné nové vyznění.