Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Tady jsme doma We Are At Home Here

Přihlašovatel
AETNA, spol. s r. o.
Agentura
AETNA
Klient
Andreas STIHL spol. s r. o.
Kategorie
Integrated campaign
Creative Director
Michal Rožek
Copywriter
Ondřej Holomek
Art Director
Michal Hluchý
Photographer
Vladimír Kiva Novotný
Designer
Martin Kusák
UX Designer
Martin Kusák
Director
Jan Minol / Samadhi
Editor
Jan Minol / Samadhi
Agency Producer
Samadhi Production
Url
www.mujstihl.cz
  • M102412

    The world we love so much begins behind the four walls of our house. It's out. That's why the winter is so long. That's why we can't wait for the spring to start again and nature to show itself in all its beauty. When long days allow us to spend all our free time outside again and we will experience all those unreal moments. With STIHL products for which nature is home. Nature is our love, and STIHL is our lovebrand.

     

    Svět, který tak milujeme, začíná za čtyřmi zdmi našeho domu. Je venku. Proto je nám zima tak dlouhá. Proto se nemůžeme dočkat, až to celé na jaře zase začne a příroda se ukáže v celé své kráse. Až nám dlouhé dny zase dovolí trávit veškerý volný čas venku a budeme znovu zažívat všechny ty neskutečné momenty. S produkty STIHL, pro něž je příroda domovem. Příroda je naše láska, a STIHL náš lovebrand.