Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Křeslo The Chair

Přihlašovatel
Zaraguza CZ
Agentura
Zaraguza CZ
Klient
Škoda Auto ČR
Kategorie
Print
Creative Director
Michal Pastier, Kateřina Huňová
Copywriter
Kateřina Huňová, Lenka Ďurkovičová
Art Director
Václav Kudělka
Agency Producer
Ivan Švaňa, Kristína Hledíková
  • A02415

    Car accidents are one of the most common causes of death, yet statistics rarely have enough impact. That is why we created a print ad that uses a non-traditional way to draw attention to an important issue - the number of people killed in traffic accidents per year. We compared this number to the number of people executed in an electric chair each year. The aim was to illustrate that carelessness behind the wheel leads to a death sentence that is far more likely than an official execution.

     

    Autonehody se řadí k nejčastějším příčinám úmrtí nebo vážného zranění. Prostá statistická data o nehodovosti však lidé často přehlíží a nevěnují jim pozornost. Proto jsme připravili print, který netradiční cestou upozorňuje na důležitý statistický údaj – počet lidí usmrcených při dopravních nehodách za rok. Číslo jsme porovnali s množstvím těch, jejichž život skončí na elektrickém křesle. Cílem bylo ukázat, že nezodpovědnost za volantem odsuzuje na smrt daleko častěji než jakýkoliv soud.